Özel Hedef Kitleler, güvenliği ve gizliliği en üst düzeyde koruyacak şekilde tasarlanmıştır.