กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้ได้มากที่สุด