สำรวจว่าเมื่อไรที่ควรใช้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองและแหล่งที่มาใดที่สามารถนำมาใช้สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้